Hlavní pouť Panny Marie Karmelské - poutní mše svatá

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

Tradičně k hlavní pouti patří poutní mše svatá v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Jan Fatka, O.Carm.