Hlavní pouť Panny Marie Karmelské - ranní mše svatá

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

Tradičně k hlavní pouti patří nedělní ranní mše svatá v 8:00 hod. Hlavním celebrantem bude P. Jan Fatka, O.Carm.