Mše svatá - pondělí velikonočního oktávu

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.