Slavnost Panny Marie Karmelské

Termín konání:

Poutní mše svatá v kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.