Komunitní dílo - oprava Makové

Oprava střechy už probíhá

 

Pro všechny, kteří mají  zájem, bude nejbližší termín prací opravy 5.6. 2021 od 13.00 do 17.00 hod.
Budeme opravovat díry ve střeše, uklízet  půdu a případně tesat ručně nové trámy pro opravu krovu.