Kostel

V průčelí kostela jsou dvě věže, které jsou osazeny každá po dvou zvonech. V pozadí za hlavním štítem můžete vidět šindelovou cibulovitou kopuli. V ose průčelí chrámu si můžete povšimnout erbu Chanovských. Nad ním ve vysoké nice, stojí socha Jana Křtitele, často nesprávně zaměňována za sochu Ježíše Krista. Dříve zde byly umístěny hodiny. Štít nad průčelím, vysoko nad krajinou, vrcholí již zrestaurovanou sochou Panny Marie.

Celá stavba má velmi členitý dynamický půdorys, charakteristický pro vrcholně barokní architekturu.

Střed kostela je koncipován jako příčně položená elipsa se dvěma hranolovými věžemi v průčelí a s přístavky presbytáře, sakristie a oratoře na opačné straně.

Kostel nebyl zásadně přestavován, byly provedeny pouze dílčí opravy a změny (např. schody v přední části jsou nově vystavěné, ty původní byly přesunuty za kostel).