Kostel na Makové čeká oprava střechy

V tomto roce začne generální oprava.

Římskokatolická farnost Maková - Smolotely oznamuje, že v tomto roce začne generální oprava střechy farního kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské. Předpokládané náklady rekonstrukce jsou 3 000 000 Kč.

Obracíme se na vás s prosbou, pokud byste chtěli přispět na opravu střechy, je možné poslat finanční prostředky  na účet farnosti 3072750349/0800.

V případě požadavku potvrzení daru kontaktujte místního správce farnosti.