Maková Hora - mýty a fakta

Přednáška PhDr. Věry Smolové

v rámci dne otevřených dveří

Čtvrtek 9. června 2022 v 17.30 hodin v budově Státního okresního archivu v Příbrami VII, ulice E. Beneše 337.

Rezervace míst: telefonicky: 311 000 701,

nebo elektronicky: soka-pribram@soapraha.cz