Mariánská sobota na Makové hoře

Zveme Vás na slavení Mariánské soboty v první sobotu v měsíci září 1. 9. 2018. 

Mariánskou sobotu začneme modlitbou růžence v 10:00 hodin. Program bude pokračovat mší svatou, kterou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, Ph.D.

Pro zájemce, kteří se mše svaté nebudou moci účastnit nabízíme videozáznam homílie na naších stránkách.