Noc kostelů 7. června 2024

Program  od 19.00-24.00 hod.

Program Noci kostelů na Makové 7. června 2024

19:00

-

0:00

   Otevřeno, možnost návštěvy

19:00

-

19:05

   Vyzvánění zvonů

19:15

-

19:45

   Komentovaná prohlídka interiéru kostela
   Krátká přednáška k historii kostela a popis jeho interiéru

20:00

-

20:15

   Pěvecké vystoupení – něco málo z díla barokních mistrů z kancionálu

20:00

-

22:00

   Oheň a možnost si opéct (donesené) buřty

20:15

-

21:00

   Chvíle pro tichou meditaci

21:00

-

21:30

   Komentovaná prohlídka interiéru kostela

21:30

-

21:45

   Pěvecké vystoupení – něco málo z díla barokních skladatelů z    kancionálu

22:00

-

23:00

   Chvíle pro tichou meditaci

23:00

-

23:30

   Komentovaná prohlídka interiéru kostela

24:00

-

00:05

   Ukončení programu, vyzvánění zvonů