Duchovní na Makové hoře 1723 - 1918

- 1723 – 1730 Karmelitáni

- 1730 – 1760 Bez duchovního správce

- 1760 – 1776 Páter Jiří Bayer, Páter Berný, Páter Římovský

- 1776 – 1783 kaplan Páter Josef Nečásek

- 1783 – 1805 administrátor Páter Antonín Klakl spolu s Páterem Janem Maršálkem

- 1805 – 1810 Páter Jan Menšík

- 1810 – 1815 Páter Hynek Kafka, Františkán

- 1815 – 1819 Bez duchovního správce

- 1819 – 1821 Páter František Brož

- 1821 – 1824 Páter Paulin Wintr

- 1824 – 1826 Páter Josef Duraz

- 1826 – 1832 Páter František Brádek

- 1832 – 1834 Bez duchovního správce

- 1834 – 1843 Páter František Frank (zakládá první kroniku obce i fary)

- 1843 – 1853 Páter Vojtěch Kratochvíl

- 1853 – 1865 Páter Jan Šrámek (obnovil bratrstvo svatého Škapulíře)

- 1865 – 1867 Páter Josef Dyck

- 1867 – 1879 Páter Vojtěch Šrámek

- 1879 – 1892 Páter František Panocha (první publikace o Makové)

- 1892 – 1909 Václav Lefler

- 1909 – 1918 Páter Vincent Bosáček

Zdroj: Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o. p. s.. Maková Hora. Vedoucí práce: Dušan Foltýn. Autoři práce: Tomáš Žatečka, Michal Kopenec, a další