12. neděle v mezidobí

Termín konání:

Mše svatá v kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře

Mši svatou bude celebrovat P. Jan Fatka, O.Carm.