19. neděle v mezidobí - mše svatá

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

 

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.