3. neděle adventní

Termín konání:

Mše svatá v zámecké kapli Nejsvětější Trojice ve Smolotelích

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.