4. neděle velikonoční

Termín konání:

Mše svatá v kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.