6. neděle v mezidobí

Termín konání:

Mše svatá v zámecké kapli Nejsvětější Trojice ve Smolotelích

 

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.