6.neděle v mezidobí

Termín konání:

Mše svatá v kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře

Mši svatou bude celebrovat P. Mgr. Jan Böhm.