Hlavní pouť 2019- mše svatá předvečer

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

 

Pouť k Panně Marii Karmelské na Makové hoře

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.