Hlavní pouť 2019 - poutní mše svatá

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

Pouť k Panně Marii Karmelské na Makové hoře

Tradičně k hlavní pouti patří poutní mše svatá v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Jan Fatka, O.Carm.