Mariánská sobota - mše svatá

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková hora

Mši svatou bude celebrovat P. Mgr. Jan Böhm. Bohoslužba končí uctěním milostné sošky Panny Marie Karmelské a požehnáním.