Mariánská sobota - mše svatá

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková hora

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD. Bohoslužba končí uctěním milostné sošky Panny Marie Karmelské a požehnáním.