Mariánská sobota - Svatý růženec

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková hora

Mariánskou sobotu začneme modlitbou růžence v 10:00 hodin. Program bude pokračovat mší svatou, kterou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD. 

Bohoslužba končí uctěním milostné sošky Panny Marie Karmelské a požehnáním. 

Pro zájemce, kteří se mše svaté nebudou moci účastnit, nabízíme videozáznam homilie na našich stránkách.