Mše svatá - 29. neděle v mezidobí

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

 

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD. 

Pro zájemce, kteří se mše svaté nebudou moci účastnit, nabízíme videozáznam homilie na naších stránkách.