Mše svatá - 3. neděle postní

Termín konání:

Zámecká kaple Nejsvětější Trojice ve Smolotelích

 

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.