Mše svatá - 33. neděle v mezidobí

Termín konání:

Zámecká kaple Nejsvětější Trojice ve Smolotelích

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.