Mše svatá - Nový rok 2019

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.