Mše svatá - svátek Křtu Páně

Termín konání:

Zámecká kaple Nejsvětější Trojice ve Smolotelích

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.