Nový rok 2020

Termín konání:

Mše svatá v kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře

 

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.