Pouť k Panně Marii Karmelské na Makové hoře

Termín konání:

Tradičně k hlavní pouti v Kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře patří nedělní ranní mše svatá v 8:00 hod. 

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.