Pouť k Panně Marii Karmelské na Makové hoře

Termín konání:

Tradičně k hlavní pouti v Kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře patří poutní mše svatá v 10 hodin. 

Mši svatou bude celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.