Pouť k Panně Marii Karmelské na Makové hoře

Termín konání:

Mše svatá o hlavní pouti v Kostele Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře

Mši svatou bude celebrovat P. Mgr. Jan Böhm.