Poutní bohoslužba na Makové hoře

Termín konání:

Zveme na poutní bohoslužbu na Makové hoře 22. července 2018

Makovská pouť je oblíbená už desítky let. Letošní Makovská pouť začíná již v pátek v podvečer dvacátého a pokračuje v sobotu 21. a v neděli 22. července v obci Smolotely.

Tradičně k ní patří nedělní ranní mše svatá v 8:00 a poutní mše v 10 hodin v kostele na Makové hoře. Hlavním celebrantem obou mší svatých bude P. Jan Fatka, O.Carm.