Poutní mše svatá

Termín konání:

Ze svátku Panny Marie Karmelské

Celebrovat mši svatou bude P. Mgr. František Masařík .