Slavnost Ježíše Krista Krále

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková hora

Mši svatou bude celebrovat P. Mgr. Jan Böhm.