Slavnost Panny Marie Karmelské - poutní mše svatá

Termín konání:

Kostel Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Maková hora

Maková hora - hlavní pouť 2019

V den slavnosti Panny Marie Karmelské bude mši svatou celebrovat ThDr. Ján Andrej, PhD.