Mariánská sobota říjen - mše svatá

Záznam homilie ThDr. Jána Andreje, Ph.D.