Předvečer pouti - homilie 21. července 2018

Předvečer pouti - záznam homilie ThDr. Jána Andreje, Ph.D.