Slavení 295. let poutního místa 16. července 2018

Svátek Panny Marie Karmelské - záznam homilie ThDr. Jána Andreje, Ph.D.