Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 24. června 2018

Dne 24. 6. slaví církev slavnost Narození sv. Jana Křtitele- záznam homilie ThDr. Jána Andreje, Ph.D.