Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá

Záznam homilie ThDr. Jána Andreje, Ph.D.

Další videa k zhlédnutí zde.