Kaple Smolotely

Bohoslužby v zámecké kapli Nejsvětější Trojice ve Smolotelích od listopadu do dubna včetně

Neděle

2. a 3. neděle v měsíci, vždy ve 14:00

Mariánské soboty

Mariánské soboty se v zimním období, od listopadu do dubna včetně, neslaví.