Kaple Smolotely

Od listopadu do dubna je na poutním místě Maková hora zimní období

Mše svaté budou aktuálně uváděny v kalendáři akcí