Kaple Smolotely

Od listopadu do dubna je na poutním místě Maková hora zimní období

Bohoslužby jsou slaveny v zámecké kapli Nejsvětější Trojice ve Smolotelích (kromě dvou vyjímek 1.1.2020 a  13.4.2020, kdy budou bohoslužby slaveny na Makové hoře). Aktuálně budou uváděny v kalendáři akcí

Mariánské soboty se v zimním období, od listopadu do dubna včetně, neslaví