Maková hora

Od listopadu do dubna je na poutním místě Maková hora zimní období

Bohoslužby jsou slaveny v zámecké kapli Nejsvětější Trojice ve Smolotelích.

Poutní období na Makové hoře začíná od května a trvá do října

Mše svaté v tomto období jsou slaveny ve farním kostele na Makové hoře. Aktuálně budou uváděny v kalendáři akcí