Maková hora

Bohoslužby ve farním kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, Maková hora

Mše svatá bude slavena pouze 1. 1. 2019 a  22. 4. 2019, v obou případech ve 14:00.

Mariánské soboty se v zimním období, od listopadu do dubna včetně, neslaví.