Farnost

Kostel (sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské) s klášterem karmelitánů, Arcidiecéze pražská, byl nově zřízen roku 1723. Od roku 1760 zde byla expozitura, od roku 1857 lokálie, a od roku 1868 farnost.

Od 1.6.1993 do 31.12.2012 je Římskokatolická farnost Maková hora - Smolotely součást Českobudějovické diecéze.

Od 1.1.2013 je Římskokatolická farnost Maková hora - Smolotely součást Arcidiecéze Pražské.