Turistika

Naučná stezka

Od roku 2009 je možné se seznámit s okolím Smolotel a Makovou horou díky naučné stezce. Stezka začíná na smolotelské návsi, kde najdete první informační tabuli, dalších šest informačních tabulí je rozmístěno na 6,5 kilometru dlouhém okruhu.

Naučná stezka vede okolím obce Smolotely, ležící asi 15 km východně od Příbrami. Seznamuje s historií obce a jejích dvou dalších částí (Smolotelky a Draha), a pozoruhodnými stavbami, zajímavostmi a krajinou v okolí. Nejzajímavějším cílem je bezesporu poutní místo Maková hora s barokním kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, místní krajinná dominanta.

Naučná stezka je výsledkem projektu studentů Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola v Praze-Letňanech, ve spolupráci s obyvateli Smolotel za podpory nadace Vodafone ČR. Trasa není příliš náročná, jediné větší stoupání je třeba překonat cestou na vrchol Makové hory. Vede po cestách různého typu a je přímo vzorově značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Pokud chcete, můžete si s sebou pro všechny případy vzít plánek stezky.

Oficiální název stezky (uvedený na panelech) je „naučná stezka Smolotely“, v jiných zdrojích nebo mapách bývá uváděno i „naučná stezka okolím Smolotel a Makové hory“, ale jde o tutéž stezku. 

Oficiální stránky naučné stezky

Zastavení naučně stezky se kromě poutního místa věnují také místní přírodě nebo historii zahrnující například důlní činnost, která zde v minulosti probíhala. Bylo zde vyraženo několik pokusných štol pro těžbu gabra (hlubinného čediče), nacházelo se tu dokonce i jedno menší rýžoviště zlata a také ložisko velmi vzácné červené žuly, která se ve světě vyskytuje jen ojediněle.

 

 

Fotoalbum