32. neděle v mezidobí

Termín konání:

Mše svatá

Celebrovat mši svatou bude P. Mgr. František Masařík .