Pouť k Panně Marii Karmelské na Makové hoře

Termín konání:

Poutní mše svatá

Celebrovat mši svatou bude P. Mgr. Stanislav Glac.