12. neděle v mezidobí - mše svatá

Záznam homilie P. Jana Fatku, O.Carm