12. neděle v mezidobí - mše svatá

Záznam homilie P. Jana Fatky, O.Carm