Mariánská sobota říjen

Záznam homilie ThDr. Jána Andreje, Ph.D.