Maková hora - poutní místo

Vítejte na stránkách Poutního místa Maková hora

Tento skvost je významnou barokní památkou, pocházející z dílny architekta Carla Antonia Canevalleho. O duchovní význam místa se kromě početných poutí zasloužilo škapulířské bratrstvo (duchovní společenství laiků zvláště uctívajících Pannu Marii Karmelskou, fungující zde až do 20. století). K osamocenému kostelíku uprostřed lesů středního Povltaví se scházely v minulosti desetitisíce věřících, a kromě významných českých biskupů jej navštívil i vatikánský velvyslanec, arcibiskup Giovanny Coppa.

Mnozí místní obyvatelé pomáhali opravovat a zvelebovat toto místo, přispívali často i vlastními finančními prostředky. „Maková“ je pro ně částí jejích srdce.