Modlitba k Panně Marii za kněze

Panno Maria, vznešená královno kněží,Tys byla dána za matku apoštolu Janovi,kolem tebe se shromáždili v jednomyslné a vytrvalé modlitbě apoštolé v den Letnic. Prosíme Tě, spoj opět svoje mocné prosby s naší modlitbou za biskupy a kněze. Přimlouvej se za ně a vyprošuj jim ducha služby, aby po vzoru Tvého Syna, Božského mistra, horlivě a svědomitě pracovali na vinici Páně, byli oporou slabých, útěchou zarmoucených, záchranou hříšných a všude neúnavně šířili Boží království.

Amen.